Reishi Mantarı, Ganoderma lucidum (kırmızı Ganoderma),geleneksel Çin tıbbında kullanılan bir mantardır.Günümüzde Ganoderma lucidum halen dünya genelinde değerli bir gıda takviyesi ve şifalı bitki olarak değer görmektedir.

 Birçok hastalık, vücutta toksinlerin birikmesi nedeniyle vücut fonksiyonlarının dengesini kaybetmesi sonucu meydana gelir. Ganoderma, vücutta biriken toksinlerin atılmasına ve vücudun immün sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır.

 

 Günümüzün tempolu ve koşuşturmalı yaşam şekli, kişinin yaşamın getiridği stres ve baskıdan uzaklaşması için belli şifalı takviyeler almasını gerektirmektedir. Bu noktada Ganodermadan başka hiçbir ürün size daha iyi bir sağlık ve canlılık getiremez. Ganodermanın etkinliğini kendi üzerininizde görmek için kendinize bir şans verin ve sağlık yoldaşınız olmasına izin verin. Farkı göreceksiniz. Değişimi yaşayacaksınız

GANO EXCEL in çalışma sistemi ülkemizde bulunan diğer firmalara göre çok daha avantajlıdır. Bu sistemde genel olarak 2 farklı yol izlenmektedir. Bunlardan bir tanesi ürün satışı üzerine sistemi kurmak ve geliri perakende satıştan elde etmektir. Diğer yol ise ekip kurmak ve genişletmek üzerine kurulan sistemdir. Firmamızda ürün satışı kendiliğinden, belki de çok bir çaba sarfetmeden insanların birbirinden gördüğü etkilerden dolayı talep göstereceği bir durumdur. Diğer network marketing firmalarının üyeliği ikinci planda tutmalarının en büyük nedeni ürünlerinin GANO EXCEL ürünleri gibi kuvvetli etkilerinin olmaması ve insanların bu kadar dikkatini çekmemesidir

Network marketing sisteminde GANO EXCEL firmasının izlediği yolu izleyip ağ kurma üzerine sistemini kuran firmaların kazanç sistemlerinin GANO EXCEL e göre çok daha zor olduğunu görüyoruz. Puan toplamanın ne kadar zor olduğunu, kariyer atlamanın ne kadar zor olduğunu ve prim yüzdelerinin GANO EXCEL ile karşılaştırıldığında ne kadar düşük olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca GANO EXCEL in kazanç sisteminin diğer firmaların kazanç sisteminden en önemli farklarından birisi de her ay belli bir satış veya puan kotanızın olmayışı, hiçbir çalışma yapmasanız dahi ne puanınızda ne de kariyeriniz de herhangi bir gerileme olmamasıdır. Gano EXCEL ürünlerinin bir diğer önemli özelliği de etkisini çok kısa sürede en önemli rahatsızlıklarda bile gösterebiliyor olmasıdır. Bu sebeple kullanan insanların bu işe girmek istemeleri çok kısa zaman alacaktır ve bu durum ağınızın hızla büyümesine, bununla bağlantılı olarak kazancınızın da kısa zamanda büyümesine neden olacaktır.

Doğrudan satış sistemi aynı diğer satış kanallarında olduğu gibi tüketicilere ürün ve hizmet sunmaktadır. Temel farklılık ise müşteriyle satıcıyı çok farklı bir kanal kullanarak buluşturabilmesidir. Perakende satış ile doğrudan satış arasında benzerlikler olduğu kadar, farklılıklar da bulunmaktadır. Perakende satış şirketleri kendi çalışanlarının satışları ile satış yaparken, doğrudan satış şirketleri bağımsız satıcıların satış gücüyle ve sosyal çevreleriyle iş yapar.

Doğrudan Satış işini halen ülkemizde büyük bir tüketici sorunu haline gelen kapıdan satış ile karıştırmamak gerekir. Doğrudan satış firmalarının ürünlerinin satışını yapan kişiler pazarladıkları ürünlerinin tanıtımını satış yapacakları kişi ve kişilerle önceden mutabık kalındığı bir zaman ve yerde birebir tanıtarak satış yaparlar. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, Doğrudan Satış Derneğine üye şirketlerin hepsinde mağaza dışında gerçekleşen bu satışlarda müşterinin yasalarla belirtilen “vazgeçme süreleri”nin üzerinde süreler içerisinde fikir değiştirip malı geri verme imkanı vardır. Müşteri bu sürelerde bir kere daha düşünüp, malın kalitesini ve fiyatını karşılaştırma fırsatına sahip olur. Bu gerçek doğrudan satışı tüketici için en korunaklı satın alım yöntemi yapmaktadır. Ayrıca “vazgeçme” süresini yasaların öngördüğünden daha uzun tutarak, üyeleri kısıtlayan ahlaki ilkeler yerleştirerek ve tüketici dernekleri ile sürekli iletişim kurarak da doğrudan satış sektörü tüketiciyi korumaktadır.

Başlıca farklılıkları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Müşteri ile kişisel ilişki geliştirilir, satışın başarısı bağımsız satıcı ile müşteri arasındaki ilişkiye bağlıdır.

Sabit mağaza-müşteri arasındaki ilişkiye bağımlı değildir, satış farklı bir çok ev, iş, sosyal ortamda gerçekleşebilir.

Bağımsız satıcılar kendi satış ekiplerini (alt ekip) oluşturmaları için teşvik edilir, böylece iş sahibi; gerçek, ulaşılabilir, dokunulabilir hedeflere bir takım ile birlikte yürür.

Bağımsız satıcı perakende sektöründeki satıcılardan çok farklı bir fonksiyon üstlenir, bağımsız satıcı aynı zamanda pazarlama planı yapar, promosyon aktiviteleri organize eder, bütçe yönetir, takım yönetir yani gerçek anlamda bir iş sahibi gibi hareket eder. Bu durum, bağımsız satıcının kabiliyetlerinin, potansiyellerinin ortaya çıkarılmasını da sağlar.

Bu sistemde aldığınız her ürün bir puana sahiptir ve bu puanınız sizin kazanç yüzdenizin artmasını sağlayacaktır. Sisteme girdiğinizde Distribütör kariyerinden başlarsınız puanınız 2500 e ulaştığınızdan kademe atlar ve Direktör olursunuz ki bu sizin ağınızda dönen cironun %20 sinin otomatikman prim olarak size kazanç sağlaması demektir. Bunun yanında perakende satışlarda üyeliğiniz sebebiyle ürünleri ucuza aldığınızdan dolayı sattığınız oranda kazancınız olacaktır.
Bu seviyeden sonra kademe atlamaları ise şu şekilde ilerlemektedir. Eğer ağınızda bulunan kişilerden 3 tanesi Direktör olursa sizin kademeniz Rubby Direktör olacaktır ve bu da sizin yüzdenizin %26 ya çıkması demektir eğer ağınızdan 6 tane direktör çıkarırsanız kademeniz Diamond Direktör e çıkacaktır ve bununla beraber yüzdeniz de %32 ye çıkacaktır ki bu seviyeden sonra kazancınız sizi tatmin edici hatta Türkiye şartlarına göre üst düzey bir gelir denecek seviyeye çıkmış olacak. Bahsettiğimiz çıkartmanız gereken direktörler altınızda bulunan herhangi bir ağda olabilir bu direktörlerin ilk 3 ağınızdan olması veya aynı kişiler üzerinden devam etmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu noktada da kazanç sistemi sizi bağımsız kılarak işinizi kolaylaştırmıştır. Bu seviyeden sonra kademe atlamanız ağınızdan çıkacak her 2 Diamond Direktörde bir gerçekleşecektir ki Diamond Direktör seviyesinde çıkaracağınız 2 Diamond Direktör sizin kademenizi Silver Diamond Direktöre yüzdenizi de %35 e çıkaracaktır Diamond Direktör sayısı 4 e yükseldiğinde sizin de kademeniz Gold Diamond Direktör e yüzdeniz ise %38 e yükselecektir eğer Diamond Direktör sayısı 6 ya çıkarsa sizde kariyerinizde ki en yüksek seviyeye gelerek Crown Diamond Direktör kariyerine ulaşarak yüzdenizi de %40 a çıkarırsınız.İlerleyen kariyerlerde şirket size liderlik geliştirme komisyonu, otomobil komisyonu ve kar payı verecektir.

Gano Excel, iş hayatındaki başarılı yirmi yılıyla, gelecek on yıllar boyunca sürekli başarı sağlamak için operasyonlarını sürekli olarak geliştirmekte ve iyileştirmektedir. Yedi (7) Temel Değeri ile birleşen Gano Excel’in Vizyonu ve Misyonu, iş ortaklarımıza ve sadık müşterilerimize yönelik bir evrimi, daha büyük bir hırsı ve sürekli bağlılığı yansıtır. Bunlar herkesin uzun vadeli başarısı için temeldir ve Gano Excel’in ileriye dönük kurumsal standardını temsil eder. Güçlü bir iş odaklı vizyon, misyon ve temel değerlerle Gano Excel’in dünyaya daha fazla sağlık, zenginlik ve mutluluk getirerek daha yüksek noktalara ulaşacağına inanıyoruz.

Gano Excel’in Vizyonu:
Üstün Kaliteli Ganoderma İmmünoloji ürünlerinin İcadı, Yetiştirilmesi, Üretimi ve Dağıtımında dünya lideri olmak

Gano Excel’in Misyonu:

  • Yenilikçi Ganoderma immünoloji ürünlerini araştırmak ve geliştirmek;
  • Güçlü bir pazar varlığına sahip olmak ve Network Marketing Endüstrisinde en iyi iş fırsatını sağlamak
  • Küresel olarak daha sağlıklı ve daha zengin bir topluluk oluşturmak için
  • Gano Excel’i küresel bir ev markası yapmak için
  • Gano Excel’i Sağlık Endüstrisinde gerçekten sürdürülebilir bir şirket yapmak için