Bilimsel Çalışmalar

Bilimsel Çalışmalar

Kırmızı Reishi Mantarı kandaki oksijen oranını 1,5-2 kat oranında arttırarak halen ülkemizde çok az yerde yapılan hiperbarik oksijen terapisi ile aynı etkiyi göstermektedir. HBO’nun amacı hastalara yüksek basınç altında saf oksijen solutularak daralmış olan damarlardan kan gazlarının sıvı şekilde karşı tarafa geçmesini sağlamaktır. Bu tedavinin kanıtlanmış etkileri şunlardır:

 • Vurgun,
 • Diyabetik Ayak Enfeksiyonları,
 • iyileşmeyen yaralar,
 • Kronik Osteomiyelit,
 • Kemik nekrozu,
 • Yumuşak doku travmaları,
 • Yanık,
 • Beyin absesi,
 • Riskli deri ve doku yamaları,
 • Ani işitme kaybı,
 • Ani görme kaybı,
 • Damar tıkanıklığına bağlı yaralar,
 • Radyoterapi sonrası yaralar,
 • Soba ve tüp gaz zehirlenmeleri (CO),
 • Hava gaz embolisi,
 • Yumuşak doku enfeksiyonları

Kolesterol Düşürücü Etkisi:

Ganoderma Lucidum plazma ve karaciğerde kolesterol sentezini yavaşlatarak ve / veya kolesterol metabolizmasını hızlandırarak toplam kolesterol düzeyinde düşüş meydana getirir.

Hipertansiyona Karşı Etkisi:

G. Lucidum yüksek tansiyona yol açan bir enzim olan anjiyotensin dönüştüren enzimin( ACE) çalışması ganodermik asit B ve D tarafından engellenmekte bu sayede kan basıncı düşmektedir. (morigiwa ve ark. 1986)

Anti-Kanser Etkisi:

500’e varan bilimsel çalışmada Kırmızı Reishi Mantarının kanser hücresi üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir. Kemoterapiden önce veya sonra alınması hiç fark etmez. Kan değerleri lökosit, eritrosit ve trombosit seviyeleri en kısa sürede normale dönmektedir. Terminal kanser hastalarında morfin kullanımını azaltır. Bağışıklık hücrelerinin sayısının artmasını sağlayarak ameliyat sonrası hastaların iyileşme sürecini hızlandırmaktadır.

Antioksidan Etkileri:

Oksidatif stres, insanlarda ateroskleroz, Parkinson hastalığı, Alzheimer, tümör, kanser, hipertansiyon, katarakt gibi birçok hastalığa ve erken yaşlanmaya neden olmaktadır. Antioksidanlar serbest radikallerin oluşmasını engelleyen, oluşanları ortadan kaldıran ve verdikleri zararı önleyen maddelerdir. Ganoderma Lucidum’un hücresel DNA’yı oksidatif hasara karşı koruyan ve serbest radikallerle oluşan oksidatif strese karşı koruyucu etkisi olduğu ortaya konmuştur.

Antidiyabetik(Şekere karşı) Etkileri:

Ganoderma Lucidum’dan izole edilen polisakkaritlerin hipoglisemik (şeker düşürücü) etkisi olduğu gösterilmiştir. Ayrıca Ganoderma Lucidum’dan elde edilen polisakkaritlerin diyabetik farelerdeki metabolik anormallikleri düzelttiği ve diyabetik böbrek komplikasyonlarını durduğu veya ilerlemesini yavaşlattığı ortaya konmuştur. Ganoderma Lucidum’da bulunan bazı peptidoglukanlar, ganoderan B, D ve triterpenler, pankreasın düzgün çalışmasını sağlayarak kandaki şeker seviyesinin kontrol altında tutulmasını sağlayabilmektir

Prostat Büyümesine Karşı Etkisi:

Yaşla birlikte kandaki erkeklik hormonu seviyesi azalmasına rağmen prostat bezinde sayı azalmaz ve prostat büyümeye devam eder. Benin prostat hiperplazisi (iyi huylu prostat büyümesi) olan hastalara uygulanan ve 5ARI (5 alfa redüktaz inhibütörleri) olarak adlandırılan bir ilacın prostat büyümesini durdurabileceği, hatta geriletebileceğine dair bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Ne var ki bu ilaçların bir çok yan etkileri bulunduğu, en başta cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açtığı bildirilmiştir. Kaynak(https://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/39/5-8.pdf)

Kırmızı Reishi Mantarının içeriğinde bulunan bir bileşik olan ganoderol B, sıçanlarda yapılan deneylerde androjen reseptörlerine bağlanıp sterol enzimi 5-alfa-redüktaz’ı inhibe ettiği bulunmuştur. Bu henüz sağlıklıyken düzenli bir şekilde ganoderma kullanan erkeklerde prostat bezinin büyümeye devam etmeyeceği ve baskılanacağı anlamına gelmektedir. Kaynak: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17499997

Antiviral (Virüslere karşı) Etkileri:

Ganoderma lucidumdan izole edilen lucidenik asit O, lucideik lakton, linoleik asit, ganodermik asit B, C, H, ganoderiol A, B, F, ganodermanontriol ve lucidimol B’nin antiviral özellikler taşıdığı, AİDS’e neden olan HIV ve HERPES virüslerine karşı ümit verici sonuçlar verdiği belirtilmektedir. (Eo ve ark. 1999; Wasser 2005 ) Ganoderma lucidumun HERPES simplex virüsüne direk etki ettiği, virüsün konak hücreye yapışmasını ve girmesini engelleyerek antiviral etkili olduğu gösterilmiştir.

Antibakteriyel Etkileri:

Ganoderma lucidumun antibaktariyel etkisinde en önemli bileşikler triterpenlerdir. Ve bu mantarlardan elde edilen bazı ekstraktlar bacillus subtilis, B.cerus coryne bacteriyum dibhetaeria, eshericia coli, klebsiella oxytoka, phylococcus aeteus gibi toplam 15 bakteriye karşı başarıyla kullanılmaktadır. Helicobacter pylory insanlarda gastrit, ülser ve mide kanserine yol açmaktadır. Ganoderma lucidumun özütünde bu bakterinin büyümesinin durduğu gözlenmiştir. Bu nedenle Ganoderma lucidumun ülsere karşı son derece etkili olduğu bilinmektedir.

Kan Pıhtılaşmasına Etkisi:

Kan hücrelerinin trombositlerin bir araya gelerek pıhtılaşmasıyla tromboz oluşmaktadır. Damarların tıkanmasına yol açan bu durum insan sağlığı açısından son derece tehlikelidir. Ganoderma lucidumda bulunan bir adenosin (antitrombotik), kanın pıhtılaşmasını önleyerek damarların tıkanmasını engellemektedir. Bununla birlikte Ganoderma lucidumda bulunan yüksek adenosin miktarının kanı sulandırması nedeniyle bu mantar hemofili hastalarına önerilmemektedir

Anti-inflamatuar (iltihap kurutucu) Etkileri:

Akut inflamasyon(iltihap), vücudumuzu koruyan ve iyileştir ve sağlık için gereklidir.  Kronik inflamasyon, romatoid artrit, sistemik lupus, polimiyalji, romatizmal, astım, inflamatuar bağırsak hastalıkları, kardiyovasküler bozukluklar, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi çok sayıda otoimmün bozukluğa yol açabilir. Ayrıca, çeşitli kanserlerin başlangıcı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Astım, alerji, romatizma ve ateşli hastalıklarda mast hücrelerinden aşırı miktarda histamin salgılanmaktadır. Ganoderma lucidumda doğal olarak bulunan ganodermik asit A, C, D ve Cyclooctasulfur’un histamin salınımını engelleyici etkisi bulunmaktadır. Böylece ganoderma lucidum alerji ve anaflaktik şoku engellemektedir. (Tasaka ve ark. 1988 Wasser 2005) Astım, sedef, romatizma, pankreas iltihaplanması ve büyümesi gibi bazı hastalıkların ortaya çıkmasında rol oynayan fosfolipaz grubu enzimlerde Ganoderma Lucidum tarafından engellenmektedir.

Diğer Etkileri

 • Ganoderma Lucidum dan izole edilen ve Ling Zhi – 8 adı verilen bir proteinin transplant reddini engellediği de gösterilmiştir. Bu durum organ nakli olan hastaların mantarı kullanması halinde nakledilen organın daha uzun süre vücutta kalacağı anlamına gelmektedir.
 • G. Lucidum, kas distrofisinde kullanılmaktadır.
 • G. Lucidum metabolik ve Psişik yorgunlukları (kendini hasta hissetmek ve mutsuzluk gibi) gidermede yardımcı olmaktadır.
 • Ganoderma Lucidum sinir dokusunu koruyucu etkiler gösterdiği gibi, sinir hücrelerinin gelişimini teşvik etmektedir. Sinir sistemine yatıştırıcı etkisi bulunmakta uykusuzluk ve stres sorunu olan kişilerde olumlu etkisi gösterilmiştir.

Toksisite Verileri (Fazla alındığında zehir etkisi yapmaz)

 • Ganoderma Lucidum mantarının toksitite çalışmaları da yapılmıştır.
 • Akut toksitite testinde enjekte edebilecek maksimum doz verildiğinde dahi ciddi toksik belirtiler ya da ölüm gözlenmemektedir. Bu nedenle LD 50 değeri hesaplanamamıştır. Bu durum kırmızı reishi mantarının ölümcül dozu olmadığı anlamına gelmektedir.
 • Sub-akut toksisite testinde çalışmaların hiç bir evresinde hayvan ölümü gözlenmemiştir.
 • Histopatolojik incelemede test edilen aktif bileşiklerin oluşturduğu karakteristik toksik bulgulara rastlanmamıştır. (Sugiura ve Ito, 1977; Chiu ve ark, 2000)

Yan Etkisi Yoktur Şifa Reaksiyonları Vardır

 • Mantarı ilk defa kullanan insanlarda bazen kusma, kaşıntı, deride hafif kızarma, sık idrara çıkma gibi etkileri (şifa reaksiyonugörülmüştür.
 • Ganoderma Lucidum’un herkeste ortaya çıkmayan bu etkisi geçici olup, ilk kullanımdan 5 – 6 gün sonra ortadan kalkmaktadır.
 • Bu durum vücudun daha önce bu mantarla tanışık olmamasından ve özellikle içeriğindeki Germanyum elementinden kaynaklanmaktadır.
 • Aynı zamanda Ganoderma Lucidum’un vücutta birikim yapmış zararlı maddelerin atılmasının (detoks özelliği) da belirtisi olup, mantarın vücutta çalıştığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.
  Hemofili hastaları hariç herkes Reishi kullanabilir.

Reishi Mantarının Diğer Faydaları

Kırmızı Reishi Mantarı bir ilaç değil gıda takviyesidir ve en önemli özelliği kötü beslenme sonucu bozulan ve vücudumuzun sağlıklı işlemesini sağlayan iç dengeyi(homeostasis) yeniden inşa etmesidir. Denge 2 şekilde bozulur: 1-vücudumuza dışarıdan yabancı maddeler girerek çoğalması, 2-Vücudumuza almamız gereken esansiyel (zorunlu) maddeeleri yeterince almamak. Reishi mantarı detoks yaparak vücutta birikerek toksin etkisi yapan zararlı maddeleri vücut dışına atar, ayrıca içerisinde bulunan 416 biyoektif besin elementiyle yapay beslenme sonucu yeterince alamadığımız esansiyel maddeleri sağlar. Böylece yukarıda saydığımız bir çok faydasının yanında aşağıdaki faydaları vardır:

 • Anti-fungal (mantar enfeksiyonlarına karşı etkilidir)
 • Anti-aging(yaşlanma karşıtı) özelliği vardır. 
 • Sitotoksik (antibiyotik etkileri)
 • insülin direncini giderir
 • Kolesterol ve lipid düşürücü
 • Kan basıncının düzenlenmesi
 • Hücre yenilenmesinin stimüle edilmesi
 • Detoksifikasyon
 • İmmunmodülasyon (bağışıklık sistemini dengeler)
 • Ağır metallerin vücuttan uzaklaştırılması
 • Akciğer, kalp, karaciğer, böbrek, mideyi korur
 • Yara iyileşmesini hızlandırır
 • Alerjik hastalıklarda etkili, astım vs.
 • Zeka, hafıza, zihinsel fonksiyonlarda etkili
 • Depresyon, anksiyete giderici
 • Migren, romatoid artrit vs. ağrı giderici
 • Prostatta idrar çıkışını düzeltir
 • Epilepsi (sara)’de iyileştirici etki
 • Ülsere karşı etkisi
 • Sedatif (sakinleştirici ve yatıştırıcı) etkileri
 • Şekerde böbrek fonk. Koruyucu ve iyileştirici
 • Terminal kanserlerde yaşam kalitesini artırıcı
 • Enerji verir
 • Güzelleştirir
 • Gençleştirir

Comments are closed.

Sorularınızı yanıtlamak için buradayım